O Nas

Nazwa partnerstwa: Partnerstwo dla Mokotowa „Moje Wierzbno”, rok założenia: 2009. Partnerstwo „Moje Wierzbno” tworzy grupa osób reprezentujących różne instytucje, organizacje, firmy lub osoby prywatne zainteresowane wspólnym działaniem na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Wierzbna. Głównym założeniem Partnerstwa jest poszerzenia lokalnej oferty kulturalno-rozrywkowo-edukacyjnej oraz świadome i wspólne kształtowanie wspólnej przestrzeni publicznej na Wierzbnie. Słowa charakteryzujące Partnerstwo – słowa wytrychy: kreowanie postaw pozytywnych, łączenie różnych zasobów (intelektualnych, instytucjonalnych, organizacyjnych i finansowych) w pracy aktywizującej mieszkańców, organizacje i instytucje.

„Zaczęło się nietypowo, bo pomysł na powstanie partnerstwa wyszedł nie – jak to zazwyczaj bywa, od organizacji pozarządowych, czy lokalnych animatorów, a od Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów. Istniało już Partnerstwo dla Mokotowa, ale akurat ogłoszony został program rewitalizacji, którym objęto Wierzbno, Sielce i Służewiec. Można więc było zacząć działać bardziej lokalnie”.

„Kluczowe jest zwiększanie zaangażowania obywatelskiego i wzbudzanie pozytywnych zainteresowań, zachęcenie do inicjowania i udziału w przedsięwzięciach kulturalnych, artystycznych i sportowych w społeczności lokalnej, kreowanie postaw aktywnych i odpowiedzialnych za swoje otoczenie”.

“Z trudem integruje się mieszkańców w ramach partnerstw lokalnych. Niełatwo czasami znaleźć organizację-lidera, która przejmie inicjatywę i weźmie na siebie realizację projektów. Moje Wierzbno to przykład partnerstwa, które przeszło kryzys – było o włos od rozwiązania”.

WIĘCEJ O PARTNERSTWIE MOJE WIERZBNO NA FACEBOOK’U