Projekt Q jakości sektora pozarządowego na Mazowszu – system wspierania i certyfikowania działalności i usług centrów wspierających zakłada wsparcie i profesjonalizacje działania lokalnych organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich poprzez podniesienie adekwatności usług, jakości działania istniejących centrów wsparcia i powołanie nowych organizacji prowadzących działania wspierające. W ramach dwuletniego przedsięwzięcia zostaną podniesione kompetencje kadry centrów wsparcia prowadzącej działania informacyjne, doradcze, szkoleniowe. Umożliwi to poprawę jakości usług. Dzięki wsparciu także pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zostanie ułatwiony dostęp do podstawowego wsparcia dla małych, lokalnych organizacji.

Mocny nacisk zostanie położony na upowszechnienie idei aktywności obywatelskiej i wsparcie inicjatyw obywatelskich i grup nieformalnych w ramach miesiąca aktywnych społeczności na Mazowszu.

 

 

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt Q jakości sektora pozarządowego na Mazowszu – system wspierania i certyfikowania działalności i usług centrów wsparcia i organizacji wspierających na Mazowszu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.